Promocja serów na XXX Krajowej Wystawie Rolniczej

W dniach 4 – 5 września 2021 r., w Częstochowie odbyła się XXX Krajowa Wystawa Rolnicza, połączona z Jasnogórskimi Dożynkami. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, na swoim stoisku prezentował osiągnięcia badawczo-wdrożeniowe na rzecz sektora rolno-spożywczego. Ponadto, na stoisku IBPRS-PIB, miała miejsce degustacja serów, wytwarzanych z niepasteryzowanego mleka krowiego, produkowanych przez Pana Adama Będkowskiego. Tym samym, promowane były produkty rolnika. Przygotowane były materiały promocyjne: ulotki reklamujące produkcję serów w gospodarstwie rolnym, wchodzącym w skład konsorcjum oraz poster dotyczący realizacji projektu, w działaniu Współpraca pt. Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa . Uczestnicy wystawy, potencjalni konsumenci, mieli możliwość degustacji serów. Ponadto, wypełniali ankiety, odpowiadając w nich na pytania, dotyczące pożądalności cech sensorycznych degustowanych serów kwasowych i podpuszczkowych. Pracownicy IBPRS-PIB aktywnie uczestniczyli w dyskusjach konsumenckich opowiadając o pracach badawczych prowadzonych w ramach projektu, technologii produkcji zagrodowych serów twarogowych z niepasteryzowanego mleka krowiego, z wykorzystaniem lokalnych szczepów bakterii fermentacji mlekowej, umożliwiającej otrzymanie bioróżnorodnego produktu o walorach prozdrowotnych. Przedstawiali korzyści płynące ze spożywania produktu, zawierającego jedynie naturalne metabolity bakterii, charakteryzującego się wysoką jakością i wartością żywieniową, bezpieczeństwem oraz powtarzalnością cech sensorycznych, mikrobiologicznych i fizykochemicznych, wynikająca z zastosowania za każdym razem tej samej kultury startowej. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Stoisko odwiedził Pan Minister Grzegorz Puda oraz Podsekretarz Stanu Pan Ryszard Kamiński . Wystawa ta była doskonałym miejscem do zaprezentowania gospodarstwa rolnego i produktów i do zdobycia zaufania konsumentów do tego typu wyrobów tradycyjnych.