I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI

W dniach 14-15 wrześnie 2021 r., w Łodzi odbył się I Szczyt Polskich Grup Operacyjnych EPI, zorganizowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie, w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR). W wydarzeniu, uczestniczyli pracownicy Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawiciele polskich Grup Operacyjnych EPI, reprezentanci Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Punktu Kontaktowego, prywatne podmioty doradcze, brokerzy innowacji i pracownicy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. Celem szczytu było upowszechnienie rezultatów projektów Grup Operacyjnych działających w kraju, a także wymiana doświadczeń w ich realizacji. Pracownicy IBPRS-PIB, W trakcie pierwszego dnia konferencji prezentowali cele, założenia i znaczenie projektu dotyczącego opracowania i wdrożenia innowacyjnej technologii  „Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa” . W drugim dniu konferencji pracownicy Instytutu uczestniczyli w debacie i warsztatach na których kreowany był wizerunek tradycyjnych zagrodowych serów twarogowych z niepasteryzowanego mleka krowiego jako produktu bioróżnorodnego o wysokich walorach prozdrowotnych. Szczyt był doskonałym miejscem do przedstawienia efektów działań grupy operacyjnej Sery Zagrodowe opowiedzenia o transferze wyników badań naukowych do praktyki rolniczej oraz do  zaprezentowania gospodarstwa rolnego uczestniczącego w konsorcjum.