Wizyta przedstawicieli IBPRS-PIB, w gospodarstwie Pana Adama Będkowskiego

Wyroby rolno-spożywcze, charakteryzujące się tradycyjną metodą produkcji, są coraz częściej doceniane przez konsumentów, poszukujących żywności mało przetworzonej, regionalnej, produkowanej przy zastosowaniu starych receptur. Produkty takie są zwykle postrzegane jako lokalne, pochodzące lub powiązane z konkretnym regionem w kraju. Są wytwarzane z naturalnych składników, co kojarzone jest z lepszą jakością sensoryczną. Produkty tradycyjne, według konsumentów, mają zawsze naturalny zapach, są świeże i zdrowe.  Promocja wyrobów regionalnych oraz tradycyjnych jest bardzo ważnym czynnikiem, wpływającym na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń Wspólnej Polityki Rolnej. Za sprawą promocji produktów regionalnych oraz tradycyjnych, w tym produktów mleczarskich, wytwarzanych w małych gospodarstwach rolnych, chroni się dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich, rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki.

Przykładem gospodarstwa, zajmującego się produkcją naturalnych serów smakowych jest Gospodarstwo Rolne Adam Będkowski, zarejestrowane jako MOL, mieszczące się w Pińczycach, przy ul. Myśliwskiej 1A, powiat myszkowski, województwo śląskie.  Gospodarstwo produkuje sery twarogowe z kwaśnego mleka krowiego niepasteryzowanego oraz sery podpuszczkowe. W swojej ofercie posiadają 23 różne smaki tych wyrobów oraz inne produkty nabiałowe. Pan Adam Będkowski jest jednym z konsorcjantów projektu, w ramach działania „Współpraca”, pt.” Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa”. Liderem projektu jest Śląski Ośrodek Doradztwa rolniczego z siedzibą w Częstochowie, a jednostką wykonującą badani i opracowującą technologie jest Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy, z siedzibą w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02 — 532 Warszawa”.

                W dniu 3 sierpnia 2021 r., odbyła się kolejna wizyta przedstawicieli IBPRS-PIB, w gospodarstwie Pana Adama Będkowskiego. W wyremontowanym budynku, wydzielono pomieszczenia, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki Higienicznej, do mycia sprzętu, produkcji serów, ich przechowywania, a także pomieszczenie pełniące funkcję szatni oraz część służącą do sprzedaży serów i innych wyrobów mlecznych. W budynku mieści stara, ok. stuletnia piwniczka, która będzie zaadaptowana jako dojrzewalnia serów.

Podczas wizyty zostały pobrane wymazy z rąk pracownika, z powierzchni produkcyjnych, blatów, sit, kotłów, pobrano wodę przeznaczoną do produkcji oraz próbki serów, mleka, śmietany i serwatki.

Jak wynika ze wstępnych analiz, uzyskane wyniki badań czystościowych są zadowalające, nie stwierdzono obecności bakterii patogennych, a ilość drobnoustrojów nie przekracza dozwolonych poziomów. Higiena produkcji serów, w nowych pomieszczeniach jest bardzo poprawna.