Wywiad z naukowcami z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – BIP.

            W ramach działania M16  „Współpraca” objętego PROW 2014-2020, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, jako lider,  realizuje projekt pn. „ Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno — Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa. Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu- serów (twarogów) zagrodowych z niepasteryzowanego mleka krowiego i koziego specyficznych dla danego regionu,  danego gospodarstwa rolnego II. Opracowanie i wdrożenie nowej technologii produkcji serów zagrodowych, zarówno z mleka krowiego jak i koziego,  w wariantach podpuszczkowych dojrzewających, wędzonych i niewędzonych oraz wykonanie badań przechowalniczych tych wyrobów. III. Opracowanie i wdrożenie nowej metody marketingowej w zakresie produkcji serów zagrodowych.

            Pani dr hab. Beata Bartodziejska oraz prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski z IBPRS – PIB szeroko omawiają projekt z punktu przeprowadzanych badań naukowych.