Prace w laboratorium Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego PIB

Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć przedstawiających prace w laboratorium Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego Państwowego Instytutu Badawczego.