badania

Sery abstrakty, informacje

Wyrób serów, znany od stuleci wymaga wiedzy oraz zachowania właściwych warunków higieny. Sery, dostępne w handlu detalicznym, otrzymuje się z mleka pasteryzowanego, do którego dodaje się komercyjne kultury bakterii fermentacji mlekowej. Ostatnio, wśród konsumentów, poszukujących autentycznego, naturalnego smaku, pojawił się jednak nowy trend żywieniowy, polegający na kupowaniu surowego mleka i produktów z niego wytwarzanych. Polacy […]

Sery abstrakty, informacje Read More »

Wywiad z naukowcami z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – BIP.

            W ramach działania M16  „Współpraca” objętego PROW 2014-2020, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, jako lider,  realizuje projekt pn. „ Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno — Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa. Celem projektu jest

Wywiad z naukowcami z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – BIP. Read More »