Wywiad z naukowcami z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – BIP.

            W ramach działania M16  „Współpraca” objętego PROW 2014-2020, Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, jako lider,  realizuje projekt pn. „ Wytwarzanie serów zagrodowych z mleka krowiego i koziego w województwie śląskim we współpracy z Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno — Spożywczego im. Wacława Dąbrowskiego jako innowacja produktowa, procesowa i technologiczna i marketingowa. Celem projektu jest […]

Wywiad z naukowcami z Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno -Spożywczego – BIP. Read More »