flag_yellow_low
logo SERY1
logo_kolo_ziel
PROW-2014-2020-logo-kolor

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytuacja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca” PROW 2014-2020

Śląski ośrodek doradztwa rolniczego w częstochowie

O NAS

Informujemy doradzamy szkolimy

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie to największa w województwie śląskim firma rolnicza, która od ponad 50 lat prowadzi działalność doradczą, edukacyjno-szkoleniową i informacyjną. Dysponując wykwalifikowaną kadrą, udziela wszechstronnej pomocy rolnikom, mieszkańcom obszarów wiejskich, dążąc do zwiększenia dochodów gospodarstw rolnych oraz poprawy jakości życia na wsi.

Działalność ŚODR obejmuje:

  • doradztwo w zakresie innowacyjnych technologii w produkcji rolnej, ekonomiki i zarządzania gospodarstwem, ekologicznych metod produkcji, propagowania rozwoju przetwórstwa,
  • organizację szkoleń i konferencji,
  • prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej,
  • działalność w zakresie rozwoju przedsiębiorczości rolniczej i marketingu,
  • prowadzenie pola doświadczanego,
  • wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych w praktyce,
  • prowadzenie działalności promocyjnej – prezentacja dorobku branżowego, najlepszych wyników hodowlanych i produkcyjnych, ekspozycja towarów podczas wystaw, targów, konkursów,
  • sporządzanie opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, a także wypełnianie dla klientów wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej, lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych instytucji.
Ponadto, przekazujemy informacje na temat innowacji technologicznych, osiągnięć naukowych, transferu wiedzy i innowacji w gospodarstwach, poprawy jakości produktów, oraz promowania ich na rynkach lokalnych.
Liste oddziałów oraz Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego można znaleźć: tutaj.
logo_kolo_ziel

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie poza działalnością statutową świadczy również usługi odpłatne, które realizowane są zgodnie z cennikiem usług zatwierdzanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

KOntakt

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Copyright © 2021 Sery zagrodowe